بخش اول:« احزاب پان‌ایرانیست و ناسازگاری با انقلاب ملت ایران»

روح‌الله مهدی‌زاده

پان ایرانیست

در این مقاله به دو حزب اصلی نشئت‌گرفته از مرام پان‌ایرانیسم در تاریخ معاصر ایران یعنی«حزب پان‌ایرانیست» و همچنین«حزب ملت ایران» پرداخته شده است؛ به طوری که، در ابتدا به صورت بسیار مختصر، به چگونگی شکل‌گیری این دو گروه سیاسی در دهه۱۳۲۰ اشاره شده و سپس فعالیت‌ها و موضع‌گیری‌های آنان راجع به مسائل گوناگون سیاسی تا انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ مورد توجه قرار گرفته و در نهایت، به طور دقیق و مفصل، به رویکردها و اقدامات آنان در قبال رویدادهای مهم ایران در سال‌های نخستین بعد از انقلاب اسلامی پرداخته شده است.

نسخه کامل PDF

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.