با کاوشگران تاریخ و دانشوران معرفت

در این بخش، به پرسش ها و نظرات خوانندگان و پژوهشگران در حوزه تاریخ و اندیشه سیاسی معاصر پاسخ داده شده است. پرسش ها و نظرات این نوشتار پیرامون مواضع امام خمینی(ره) نسبت به گروه نهضت آزادی و نیز پاسخ دکتر سید حمید روحانی به نامه اهانت ‌آمیز فردی به نام مصطفی ایزدی؛ از جمله…

با کاوشگران تاریخ و دانشوران معرفت

در این بخش، به پرسش ها و نظرات خوانندگان و پژوهشگران در حوزه تاریخ و اندیشه سیاسی معاصر پاسخ داده شده است. پرسش ها و نظرات این نوشتار پیرامون روش‌های تشخیص صحت و یا کذب بودن مطالب کتب خاطرات و عدم توجه کارشناسان و وجود معیارهای علمی برای محک کتب خاطرات در ایران، آمال و…

تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه های پیدایش جریان آقای منتظری (13)

یکی از ویژگی های بارز امام خمینی(س) پیش بینی بسیاری از رویدادها و در مقام پیشگیری برآمدن از برخی حوادث ناگوار بود.پیش بینی حرکت های اسلام ستیزانه شاه در عین حالی که محمدرضاپهلوی تظاهر به اسلام پناهی داشت، پیش بینی خطر نفوذ صهیونیسم در همه شئون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی ایران در حالی که…

تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه های پیدایش آقای منتظری (11)

امام خمینی از جمله سترگ رهبرانی بود که در ادوار مختلف و در مواقع حساس با دست زدن به حرکت‌های متهورانه و مدبرانه توانست سرنوشت تاریخ را دگرگون سازد و طرحی نو در اندازد. حرکت های داهیانه امام خمینی که از آغاز نهضت علیه شاه ایجاد شد همواره تا زمان حیات ایشان در بزنگاه های…

porta. ipsum in libero Lorem ut elit. vulputate, ut felis adipiscing