با کاوشگران تاریخ و دانشوران معرفت

در این بخش، به پرسش ها و نظرات خوانندگان و پژوهشگران در حوزه تاریخ و اندیشه سیاسی معاصر پاسخ داده شده است. پرسش ها و نظرات این نوشتار پیرامون چرایی پرداختن دکتر سید حمید روحانی به موضوع اشتباهات آقای منتظری در سخنرانی ها و نوشتارهای ایشان، ‌صحت سنجی گفتاری از امام خمینی مبنی بر اینکه…

روزهای حماسه و نور

انقلاب اسلامی ایران که در بهمن ۱۳۵۷ به پیروزی رسید از جمله رخدادهای استثنائی و کم نظیر تاریخ ایران است که نه تنهامختص یک شهر یا منطقه ای خاص نبود بلکه تمام شهرهای ایران به نوبه خود در این واقعه حضور داشتند. با توجه به دامنه تأثیرات فراگیر و شگرف این رخداد، شایسته است که…

نقدی بر کتاب «مأموریت مخفی هایزر در تهران»

برای پی بردن به اهمیت و عظمت انقلاب اسلامی، از زوایای مختلف می توان به این پدیده شگرف در ربع پایانی قرن بیستم نگریست و به تحلیل و تفسیر وقایع، رویدادها و دستاوردهای مختلفی پرداخت که پیرامون این واقعه شکل گرفته یا حاصل آمده اند. در این میان بی شک بررسی خاطرات شخصیت هایی که…

اگر شاه بود؟!

 انقلاب اسلامی؛ نهضتی دینی – مردمی علیه نظام مستبد و حاکمی دیکتاتور بود که توانست پس از قرن ها مدید نظام موروثی – سلطنتی را سرنگون سازد و نظام دینی– مردمی را جایگزین آن نماید. به طور طبیعی نسل جوان متأخر از دوران وقوع انقلاب تجریه مستقیمی از نظام شاهنشاهی پیش از انقلاب را در…

از جولانگاه استر تا وادی صهیون

واکاوی ابعاد مختلف روابط ایران و اسرائیل در دوره پهلوی، از جمله مباحث مهم و مورد توجه در تاریخ روابط خارجی ایران است. گستردگی و ابعاد مختلف رابطه با اسرائیل در دوره پهلوی آنقدر زیاد است که تا کنون هیچ مرجع تحقیقی(اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) حدود آن را معین نکرده اند و شاید…

بوران توطئه در نخستین سال پیروزی انقلاب

انقلاب اسلامی

گلستان در نهضت ملی و کودتای سیاه

یکی از مهمترین مقاطع تاریخ معاصر کشور ما دوران نهضت ملی نفت و کودتا و سال‌های پس از آن است. در این دوره مبارزات مردم پس از انقلاب مشروطه برای اولین‌بار به صورت تظاهرات و میتینگ‌های خیابانی بروز و ظهور کرد و رهبران مذهبی و ملی خاصه آیت‌الله کاشانی و دکتر مصدق هدایت این جریان…

Aenean Praesent consectetur consequat. vel, Phasellus