دفترمطالعات و تدوین تاریخ ایران

برای پی بردن به اهمیت و عظمت انقلاب اسلامی، از زوایای مختلف می توان به این پدیده شگرف در ربع پایانی قرن بیستم نگریست و به تحلیل و تفسیر وقایع، رویدادها و دستاوردهای مختلفی پرداخت که پیرامون این واقعه شکل گرفته یا حاصل آمده اند. در این میان بی شک بررسی خاطرات شخصیت هایی که به نحویی در جریان این نهضت بزرگ بوده یا قرار گرفته اند نیز می تواند منبع بسیار خوبی  برای ارزیابی انقلاب اسلامی به شمار آید.

خاطرات ژنرال رابرت هایزر از جمله منابعی است که در آن می توان نهایت تلاش امریکا را برای مهار نهضت مردم ایران در سال ۵۷ به نظاره نشست چرا که  حضور او در تهران در واقع فراهم آوردن مقدمات خروج شاه از کشور و همچنین ممانعت از فرار سران ارتش شاهنشاهی از ایران بود. بنابر این می توان ادعا کرد چانچه هایزر از سوی رئیس جمهور امریکا به ایران اعزام  نشده بود، بلافاصله پس از خروج شاه، فرماندهان ارتش نیز به هر نحو در صدد خروج از کشور  بر می‌آمدند و حکومت بختیار با از دست دادن پشتوانه نظامی خویش، به سرعت فرومی پاشید. هایزر در حقیقت فرصت بقای حکومت بختیار – به عبارت دیگر نظام سلطنتی – را پس از فرار شاه فراهم آورد که در این  نوشتار به نقد و بررسی خاطرات او پرداخته می شود.

نسخه کامل PDF
adipiscing libero mi, et, ultricies eleifend Curabitur