فرزندان تاریخ‌پرداز استر(3)

کتاب «فرزندان اِستر» در شماره های پیشین فصلنامه معرفی شده و تعدادی از مقالات آن مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. حال در این مقاله نیز نویسنده سعی دارد بخشی دیگر از مقالات این کتاب را از منظر محتوایی و نیز ترجمه و ویراستاری، به بوته نقد گذارد. برخی از این مقالات که در…

فرزندان تاریخ‌پرداز استر(2)

«فرزندان استر» نام کتابی است که زیر نظر هومن سرشار در  ۲۰۰۱میلادی، در امریکا به چاپ رسید. همان طور که در شماره ۵ این فصلنامه، ذکر شد، این کتاب شامل مجموعه مقالاتی پیرامون تاریخ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یهودیان ایران است. نویسنده در این مقاله به دنبال آن است که به نقد و بررسی مقالات…

فرزندان تاریخ ساز استر

«فرزندان استر» ESTHERʼS CHIDREN نام کتابی است به قلم هومن سرشار که در سال ۲۰۰۱ بوسیله نشریه افق بینا( انتشارات جامعه یهودیان فیلادلفیا و مرکز تاریخ شفاهی یهودیان) به رشته تحریر در آمده است. این اثر که از مجموعه مقالاتی با موضوع تاریخ یهودیان ایران گردآوری شده به دنبال ایجاد تصویری مشخص از وضعیت اجتماعی،…

leo Curabitur libero. Praesent accumsan ut diam Praesent ut Sed mattis