مروری گذرا بر کتاب فرزندان استر

علیرضا سلطانشاهی

«فرزندان استر» ESTHERʼS CHIDREN نام کتابی است به قلم هومن سرشار که در سال ۲۰۰۱ بوسیله نشریه افق بینا( انتشارات جامعه یهودیان فیلادلفیا و مرکز تاریخ شفاهی یهودیان) به رشته تحریر در آمده است. این اثر که از مجموعه مقالاتی با موضوع تاریخ یهودیان ایران گردآوری شده به دنبال ایجاد تصویری مشخص از وضعیت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، معیشتی و سیاسی یهودیان ایران از دوران باستان تا رحلت امام خمینی است.

نویسنده در این نوشتار کوشیده است فصل نخست از کتاب مذکور و همچنین ترجمه فارسی آن را که به دوره هخامنشیان اختصاص داده شده است را از نظر شکلی، محتوایی و روشی مورد بررسی و مداقه قرار دهد. درج جداول مربوط به وقایع مهم در تاریخ یهود ایران که در ترجمه فارسی کتاب بدان اشاره نشده است یکی از موضوعاتی است که نویسنده این مقاله، در نوشتار خود بدان پرداخته است.

نسخه کامل PDF
mattis non lectus facilisis tristique ante. elit. at suscipit et, elit. sed