ریشه‌های انحطاط و توسعه جوامع اسلامی از دیدگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی

سید جمال‌الدین اسدآبادی

نوشتار حاضر با عنایت به جایگاه مهم سید جمال‌الدین اسدآبادی و تأثیرگذاری‌ای که بر متفکران بعد از خود گذاشته است، به بررسی دیدگاه‌های نظری او در خصوص دلایل انحطاط جوامع اسلامی و راهکارهای ارایه‌شده برای توسعه این جوامع با استفاده از الگوی جستاری «نظریه بحران» توماس اسپریگنز خواهد پرداخت. این مقاله بر اساس یک سیر…

به مناسبت روز 18 اسفند بزرگداشت سید جمال‌الدین اسدآبادی

سید جمال

سید جمال از دیدگاه امام آنها [استعمارگران] از انسان می ترسند. از آدم می ترسند، آنها که می خواهند همه چیز ما را ببرند نمی خواهند در دانشگاه های دینی ما و در دانشگاه های علمی ما یک نفر آدم تربیت شود از آدم می ترسند وقتی یک آدم در حوزه ای در مملکتی پیدا…

at commodo velit, vulputate, justo facilisis felis id, ut