هجمه سلمان رشدی و ادامه استراتژی اسلام ستیزی در غرب

پس از سرنگونی رژیم پهلوی، استکبار جهانی تنها به رویارویی سیاسی، نظامی و اقتصادی با جمهوری اسلامی بسنده نکرد. بلکه در جهت مسخ فرهنگی ملت ایران به تهاجم فرهنی نیز مبادرت ورزید. در همین راستا،کشورهای غربی و صهیونیسم در برابر روند رو به رشد اسلام به کارشکنی هایی از جمله برانگیختن سلمان رشدی برای نوشتن…

تأملی بر توطئه آیات شیطانی و واکنش‌های جهانی آن

سلمان رشدی

سِر احمد سلمان رشدی، معروف به سلمان رشدی مقاله‌نویس به ظاهر مسلمان هندی‌الاصل و تبعه دولت انگلستان است. همه آثار سلمان رشدی جنجال‌آفرین و توهین‌آمیز بود، به خصوص در رابطه با ادیان توحیدی؛ اما کتاب آیات شیطانی که چهارمین اثر وی محسوب می‌شود، از همه بدتر بود. زیرا او در این اثر به کتاب مقدس…

in ipsum efficitur. sem, commodo porta. risus et, accumsan