مریم زاغیان

پس از سرنگونی رژیم پهلوی، استکبار جهانی تنها به رویارویی سیاسی، نظامی و اقتصادی با جمهوری اسلامی بسنده نکرد. بلکه در جهت مسخ فرهنگی ملت ایران به تهاجم فرهنی نیز مبادرت ورزید. در همین راستا،کشورهای غربی و صهیونیسم در برابر روند رو به رشد اسلام به کارشکنی هایی از جمله برانگیختن سلمان رشدی برای نوشتن کتاب آیات شیطانی و پشتیبانی از او پرداختند. این کتاب و تحریکاتی این چنین شاخه ای است از یک جریان ریشه‌ای و تاریخی که در مقاطع گوناگون، در اشکال سیاسی، نظامی و فرهنگی بر ضد اسلام و سپس جمهوری اسلامی آشکار می شود. در این مقاله تلاش شده است هدف از نوشتن آیات شیطانی ریشه یابی گردد، دلایل حکم امام خمینی (س) مبنی بر مرتد بود سلمان رشدی بیان شود و دستاوردهای داخلی و خارجی این حکم تاریخی مورد بررسی قرار گیرد.

نسخه کامل PDF
Donec Aliquam elementum felis ut velit, id ut mattis porta.