چهل سال پیش در چنین روزی: 7 مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۷ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۷ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۷ مهر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: ۱8 مرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱8 مرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱۸ مرداد ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۱۸ مرداد ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۱۸ مرداد ۱۳۵۸ مصاحبه سخنگوی دولت موقت در مورد لغو قرارداد تسلیحاتی ایران با آمریکا و موضوعات دیگر صادق طباطبایی، سخنگوی دولت پیش از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران رادیو تلویزیون و خبرگزاری پارس مواضع دولت را در…

چهل سال پیش در چنین روزی: 21 خرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات 21 خرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۲۱ خرداد ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۲۱ خرداد ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۲۱ خرداد ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 20 خرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات 20 خرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۲۰ خرداد ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۲۰ خرداد ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۲۰ خرداد ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 17 خرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات 17 خرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱۷ خرداد ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۱۷ خرداد ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۱۷ خرداد ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 16 اردیبهشت 1358

تصویر روزنامه اطلاعات 16 اردیبهشت ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱۶ اردیبهشت ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۱۶ اردیبهشت ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 15 اردیبهشت ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات 15 اردیبهشت ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱۵ اردیبهشت ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۱۵ اردیبهشت ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 12 اردیبهشت ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات 12 اردیبهشت ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱۲ اردیبهشت ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۱۲ اردیبهشت ۱۳۵۸

quis, odio Praesent vel, ut dolor luctus quis fringilla ipsum leo.