مظفر نامدار

تلقی قوم گرایانه از مذهب، ‌سابقه‌ای به عمر تاریخ بشری دارد و پدیده مدرنی نیست. آنچه در ایران این پدیده را مدرن جلوه می دهد، خروج قوم‌گرایی از حوزه کلام به حوزه سیاست و نظریه‌های سیاسی است. مکتب ایرانی یکی از تلاش‌هایی است که در جهت بازسازی گرایش‌های فرسوده‌ای که با انقلاب اسلامی از حافظه تاریخی ملت ایران پاک شده بود را زنده سازد. آنچه در مقاله پیشرو بدان پرداخته می شود در واقع هشداری است به سیاست ورزی ها و نظریه سازی های وارونه ای که نزدیک به یک قرن بنیاد سیاست و حکومت و لاجرم دیانت را در ایران مشوش ساخته‌اند. این تشویش در سیاست و دیانت واقعیتی تاریخی بوده که ما را به نقطه‌ای رسانده است که احساس می کنیم قرار نیست چیزی در جای خود باشد.

نسخه کامل PDF
Aenean eleifend risus. justo ultricies leo quis velit,