ضد و نقیض‌گویی‌ها

دکتر سید حمید روحانی

تحریف واقعیت های تاریخی و وارونه نشان دادن رویدادها و جریان های گذشته، از شگردهای شناخته شده افراد و گروه هایی است که راهشان از مردم جداست و به علت خودبینی و کیش شخصیت و یا به علل دیگر نمی توانند راستی و درستی را برتابند و از این رو با دروغ پردازی و تحریف گری تاریخ را به ابتذال میکشانند.

از ویژگی های مشترک تاریخ نگاران تحریف ‌گر، ضد و نقیض گویی است. نویسنده در این مقاله به دنبال آن است تا ابتدا نمونه هایی از این ضد و نقیض گویی ها در برخی از کتاب‌های تاریخ سده پیشین را ذکر نماید و سپس ضد و نقیض‌گویی های خاطرات منسوب یه آقای منتظری از جمله باورمندی دینی سران سازمان منافقین را مورد بررسی قرار دهد.

نسخه کامل PDF
id ultricies sem, ipsum Donec mattis id, suscipit dolor diam commodo