غلامرضا خارکوهی

در شهریور سال ۱۳۲۰ مردم ایران شاهد تجاوز متفقین (امریکا،انگلیس و روسیه ) به کشور ما و اشغال آن بودند. در این راستا، روس ها به دلیل هم مرزی با مناطق شمالی کشور، نخستین منطقه‌ای که به اشغال خود در آوردند، خطه گرگان و دشت (استان گلستان فعلی) بود. هجوم روس ها به این منطقه و استقرار چهارساله آنها در اینجا تبعات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زیادی برای مردم گلستان داشت و زبان های بی شماری به این ناحیه وارد شد که یکی از پیامدهای حضور نامشروع آنان تأسیس و توسعه حزب توده در این منطقه بود. لذا به این مناسبت برآنیم تا نگاهی گذرا و مستند به فعالیت های این حزب در آن دوره تاریخی تا انحلال قانونی آن (۱۳۲۰-۱۳۲۷) در استان گلستان – خاصه شهرستان گنبد کاووس- داشته باشیم.

نسخه کامل PDF
elementum commodo et, Sed felis sem, libero.