رحمت‌الله فلاح

کردستان عراق

اسلام محور هویت اقوام کردی منطقه محسوب می‌شود. از بررسی ساختارهای اجتماعی، فرهنگی جامعه کرد، این واقعیت روشن می شود که، بسیاری از کنش و اکنش‌های تاریخی جامعه کردی بر مبنای اندیشه‌های اسلامی شکل گرفته‌است. این در حالی است که بسیاری از پژوهندگان مسائل کردی به تبعیت از کارشناسان و پژوهشگران غیر مسلمان و غربی، مسائل ناسیونالیسم قومی را هویت برتر و غالب قلمداد نموده و به نقش کارکردی هویت اسلامی در انسجام اجتماعی بی توجه شدند. البته گفتمان ناسیونالیسم قومی در چند دهه اخیر  در کردستان عراق غالبیت یافته و بیش از دو دهه است که حکومت اقلیم کردستان آن را به ایدئولوژی رسمی دولتی تبدیل نموده است، ولی واقعیت این است که روندهای اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی نشانگر آن است که مردم مسلمان اقلیم کردستان عراق در تکاپوی هویت طلبی اسلامی خویش هستند.

نسخه کامل PDF

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.