منصور پورمؤذن

آذربایجان و منطقه شمال ایران از دیر باز مورد طمع همسایه شمالی ایران یعنی روسیه تزاری و پس از آن اتحاد جماهیر شوروی بود و همواره درصدد انفصال این منطقه زرخیز از ایران و الحاق آن به خاک خود بودند.از این رو دولت شوروی، دستجات مسلح و احزاب افراطی در منطقه ایجاد نمود و با تشکیل فرقه دموکرات آذربایجان و قیام مسلحانه سبب قطع رابطه آذربایجان با دولت مرکزی گردید.

اشغال یک ساله خاک آذربایجان توسط روس ها که به کمک حزب توده و حزب دموکرات انجام گرفت بخشی از یک پروژه وسیع برای تجزیه مناطق غربی و شمال غربی ایران (آذربایجان، کردستان و…) بود که به دست احزاب خود فروخته به ظاهر دموکرات و آزادیخواه وابسته به استکبار جهانی صورت گرفت.خیانت احزاب وابسته به بیگانگان در جریان اشغال آذربایجان و تلاش برای جداسازی این منطقه و همچنین انتقامی که ملت ایران از احزاب مزدور دموکرات و توده در بازپس گیری آذربایجان و رفع غائله جریان پیشه وری در این منطقه گرفت از جمله مباحثی است که در این مقاله بدان پرداخته شده است.

نسخه کامل PDF
dolor at sed Aliquam mattis non id ipsum Nullam diam ipsum Curabitur