منصور پورمؤذن

آذربایجان و منطقه شمال ایران از دیر باز مورد طمع همسایه شمالی ایران یعنی روسیه تزاری و پس از آن اتحاد جماهیر شوروی بود و همواره درصدد انفصال این منطقه زرخیز از ایران و الحاق آن به خاک خود بودند.از این رو دولت شوروی، دستجات مسلح و احزاب افراطی در منطقه ایجاد نمود و با تشکیل فرقه دموکرات آذربایجان و قیام مسلحانه سبب قطع رابطه آذربایجان با دولت مرکزی گردید.

اشغال یک ساله خاک آذربایجان توسط روس ها که به کمک حزب توده و حزب دموکرات انجام گرفت بخشی از یک پروژه وسیع برای تجزیه مناطق غربی و شمال غربی ایران (آذربایجان، کردستان و…) بود که به دست احزاب خود فروخته به ظاهر دموکرات و آزادیخواه وابسته به استکبار جهانی صورت گرفت.خیانت احزاب وابسته به بیگانگان در جریان اشغال آذربایجان و تلاش برای جداسازی این منطقه و همچنین انتقامی که ملت ایران از احزاب مزدور دموکرات و توده در بازپس گیری آذربایجان و رفع غائله جریان پیشه وری در این منطقه گرفت از جمله مباحثی است که در این مقاله بدان پرداخته شده است.

نسخه کامل PDF
risus Nullam Donec elit. velit, suscipit