غلامرضا خارکوهی

بهمن ماه در سال تنها یادآور دهه فجر و خاطره شیرین بازگشت شکوهمندانه امام خمینی(س) و پیروزی بی نظیر ملت مسلمان ایران بر حکومت ۲۵۰۰ سال شاهنشاهی در سال ۱۳۵۷ نیست، بلکه این ماه خاطره تلخ، وشاید تلخ ترین رویداد تاریخی دهه چهل را در خود جای داده است که همان رفراندوم معروف به لوایح ششگانه انقلاب سفید است. رفراندومی که محمدرضا شاه آن را در ششم بهمن سال ۱۳۴۱ به صورت صوری و اجباری به اجرا در آورد. لذا در این مقاله ضمن شرح مختصری از این رویداد تلخ، به تشریح نتایج اجرای اولین و مهم‌ترین بند لوایح ششگانه فوق یعنی اصلاحات ارضی، در استان گلستان به عنوان یکی از کانون های مهم ارضی و کشاورزی مورد توجه دربار می پردازیم.

نسخه کامل PDF
sem, amet, venenatis elit. odio Lorem libero dictum tempus