نگاهی به قطعنامه چهارم شورای امنیت علیه ایران از دیدگاه الگوهای تقابل استراتژیک در روابط بین الملل

دکتر حسین قریب

امریکا بعد از تجریه و ارزیابی عملیات های نظامی در کشورهای افغانستان و عراق که صرفاً با بهانه های واهی و همچنین در لوای برنامه مبارزه با تروریسم آنرا صورت داد، ناچار به تنوع بخشی در استراتژی ها و مدل های تقابل خود با جمهوری اسلامی شد. این بدان معنا بود که ایران به عنوان بازیگر مهم منطقه ای، دارای شرایط ویژه داخلی و خارجی بوده و همچنین قدرت استراتژیک خود را در تحولات منطقه ای و خصوصاً وقایع افغانستان و عراق نشان داده است لذا امریکا برای تقابل با تهدیدات ایران می کوشد از روش ها و الگوهای جدید تری بهره جوید. در مقاله پیش رو نویسنده  سعی دارد تا با بهره گیری از الگو تقابل استراتژیک در روابط بین الملل، استراتژی جدید ایالات متحده در قبال  جمهوری اسلامی را مورد بررسی و مداقه قرار دهد.

نسخه کامل PDF
commodo et, Sed id fringilla facilisis suscipit nunc lectus vel,