(نقد آثار نیکی کدی درباره انقلاب اسلامی با تأکید بر کتاب نتایج انقلاب ایران)

دکتر عباس خلجی

نیکی آر.کدی یکی از تاریخ نگاران امریکایی است که پژوهشگر فعالی در حوزه مسائل سیاسی و اجتماعی ایران بشمار می رود. وی با نگارش مقالات گوناگون و سخنرانی های مختلف، اظهار نظرهای زیادی درباره انقلاب اسلامی و تحولات پس از آن داشته است. از آنجا که آثار کدی درباره تحولات سیاسی و اجتماعی ایران و آرا و اندیشه هایی که در این آثار ارائه شده اند، به طور طبیعی بر بخشی از تاریخ نگاری انقلاب اسلامی اثر خواهد گذاشت، از این رو آن قدر اهمیت دارند که نیاز به نگارش یک مقاله انتقادی در این زمینه احساس می شود.

یکی از آثار متأخر کدی درباره نتایج انقلاب ایران است که از سوی انتشارات دانشگاه ییل امریکا منتشر شده است. نویسنده در این مقاله در پی آن است که با تمرکز بر آخرین نوشته های کدی درباره انقلاب اسلامی ایران، یافته های پژوهشی وی را با دیدی منتقدانه بررسی کند و اشتباهات عمدی و سهوی و البته خصمانه، تحریف واقعیات، تحلیل های جانبدارانه و ادعاهای بی اساس وی را روشن سازد که در پرتو بیان برخی حقایق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و در لابلای واقعیات موجود گنجانده شده اند.  

نسخه کامل PDF
nec nunc massa ut mattis felis