سعید قربانی

یکی از مهم‌ترین محورهای قابل ‌بحث در نظام بین‌الملل، نوع و سبک رهبری است؛ سبک رهبری نشئت‌گرفته از نوع جهان‌بینی و ایدئولوژی است. اگر ایدئولوژی دارای رویکرد مادی باشد نگاه به جهان و ایدئولوژی حاصل از آن مادی خواهد بود؛ در نتیجه خروجی حاصل از این فرآیند، نگاه مادی‌گرایی خواهد بود. ولی اگر نگاه به جهان هستی و ایدئولوژی حاصل از آن دارای روندی دین‌محورانه باشد، خروجی حاصل از این فرآیند سبک رهبری الهی و معنوی خواهد بود. در این مقاله هدف نویسنده بر این است که با توجه به این نگرش، سبک رهبری در نظام ولایی و کاریزماتیک را با استناد بر منابع موجود مورد بررسی قرار دهد تا به ماهیت سبک رهبری ولایی و کاریزماتیک با روش مقایسه‌ای دست یابد. سؤال پژوهشی این است ‌که سبک رهبری ولایی از لحاظ عملکرد و ماهیت چه تفاوتی با سبک رهبری کاریزما دارد؟ یافته‌های پژوهشی نشان می‌دهد سبک رهبری ولایی در عملکرد و ماهیت خود با سبک رهبری کاریزما متفاوت است.

نسخه کامل PDF

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Curabitur luctus nunc felis felis odio