انقلاب اسلامی و گروه‌های تجزیه‌طلب در ایران

حزب دموکرات

حزب دموکرات کردستان پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری داهیانه حضرت امام خمینی(س)، منافع نامشروع و جهنمی ابرقدرت شرق و غرب را در ایران به چالش کشید و قطع نمود. غرب و شرق در همکاری و هماهنگی با هم حرکت‌ها و اقدامات بسیار خطرناکی را برای قطع درخت تازه به ثمر نشسته انقلاب اسلامی طرح کردند…

گونه‌‌‌شناسی جریان‌های اسلام‌گرا در اقلیم‌کردستان عراق

کردستان عراق

اسلام محور هویت اقوام کردی منطقه محسوب می‌شود. از بررسی ساختارهای اجتماعی، فرهنگی جامعه کرد، این واقعیت روشن می‌شود که، بسیاری از کنش و واکنش‌های تاریخی جامعه کردی بر مبنای اندیشه‌های اسلامی شکل گرفته است. این در حالی است که بسیاری از پژوهندگان مسائل کردی به تبعیت از کارشناسان و پژوهشگران غیر مسلمان و غربی،…

چهل سال پیش در چنین روزی: ۲8 اسفند ۱۳۵۷

۲8 اسفند ۱۳۵۷

پیام امام خمینی خطاب به «اهالی محترم مسلمان کردستان» درباره اغتشاشات اخیر در این استان