بررسی انقلاب مصر و انطباق آن با انقلاب اسلامی ایران از منظر نظریه اصالت ساخت و اصالت کارگزار

مصر به ‌عنوان پرجمعیت‌ترین کشور عربی، از چند دهه گذشته جزء تأثیرگذارترین بازیگران در خاورمیانه محسوب می‌شود. این کشور که در طول سی ‌سال گذشته تحت حاکمیت حسنی مبارک و سیاستمداران حزب دموکراتیک ملی بوده است، در عرصه داخلی شاهد سکون و ثبات نسبی بوده و مبارک تلاش کرده است تا از هر گونه تغییر…

کاربست ایران‌هراسی در مهندسی افکار عمومی مردم مصر

حنگ نرم

در عصر ارتباطات با گسترش رسانه‌های همگانی و شبکه‌ای شدن جهان، نیروی تازه‌ای با عنوان افکار عمومی پای به صحنه گذاشته است. این نیروی تازه که تجلی اراده مردم و خواست آنهاست، در تمام جهان نقش مهمی در شکل دادن به حوادث و رخدادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارد. مهندسی افکار عمومی، از قدرت نرم‌…

راهبرد امریکا در قبال خیزش مردمی مصر

خیزش مردم مصر

وابستگی سران رژیم‌های گذشته کشورهای انقلابی منطقه (به خصوص مصر) به امریکا و دخالت‌های متعدد ایالات متحده در امور داخلی آنان، منجر به خیزش‌های مردمی منطقه علیه تداوم حیات رژیم‌های عربی اقتدارگرا و مورد حمایت واشنگتن شد. به هر تعبیر اگر تحولاتی که از سال ۲۰۱۱ در مصر آغاز شد را خیزش عربی، ملی، اسلامی…

چهل سال پیش در چنین روزی: 6 فروردین 1358

6 فروردین 1358

تصاویر روزنامه های اولین ماه های پیروزی انقلاب