هجمه سلمان رشدی و ادامه استراتژی اسلام ستیزی در غرب

پس از سرنگونی رژیم پهلوی، استکبار جهانی تنها به رویارویی سیاسی، نظامی و اقتصادی با جمهوری اسلامی بسنده نکرد. بلکه در جهت مسخ فرهنگی ملت ایران به تهاجم فرهنی نیز مبادرت ورزید. در همین راستا،کشورهای غربی و صهیونیسم در برابر روند رو به رشد اسلام به کارشکنی هایی از جمله برانگیختن سلمان رشدی برای نوشتن…

تأملی بر توطئه آیات شیطانی و واکنش‌های جهانی آن

سلمان رشدی

سِر احمد سلمان رشدی، معروف به سلمان رشدی مقاله‌نویس به ظاهر مسلمان هندی‌الاصل و تبعه دولت انگلستان است. همه آثار سلمان رشدی جنجال‌آفرین و توهین‌آمیز بود، به خصوص در رابطه با ادیان توحیدی؛ اما کتاب آیات شیطانی که چهارمین اثر وی محسوب می‌شود، از همه بدتر بود. زیرا او در این اثر به کتاب مقدس…

سرفصل‌های جدید بیداری اسلامی

فتوای امام، ارتداد سلمان رشدی و اصلاح‌طلبان مخالف این حکم اینکه انقلاب اسلامی را به عنوان مبدأ مهم تاریخ حداقل در یکصد سال گذشته بدانیم، ادعای غلوآمیزی نیست. این ادعا را می‌توان از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار داد. پیروزی انقلاب اسلامی باعث شد تا بنیان و بنیاد همه‌ تئور‌ی‌ها و نظریات غرب در زمینه…