روزهای حماسه و نور

در این نوشتار به حوادث روزهای اول فروردین ۱۳۵۷ تا واپسین روزهای خرداد ماه ۱۳۵۷  که در بر گیرنده موضوعاتی چون تظاهرات دانشجویان دانشگاه آذرآبادگان تبریز و به شهادت رسیدن چند تن از دانشجویان و نیز برخورد نیروهای رژیم شاه در قم با تظاهرکنندگانی که به مناسبت بزرگداشت اربعین شهدای شهرهای یزد، جهرم و اهواز…

چهل سال پیش در چنین روزی: 20 آذر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: ۱9 آذر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: ۱8 آذر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 15 آذر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 13 آذر ۱۳۵۸،

چهل سال پیش در چنین روزی: 10 آذر ۱۳۵۸

بوران توطئه در نخستین سال پیروزی انقلاب

انقلاب اسلامی

سقوط چهارصد و چهل و ششمین و آخرین پادشاه ایران از تخت‌طاووس را باید شگفت‌انگیزترین پدیده سیاسی تاریخ معاصر جهان دانست؛ هم از آن جهت که شاه تصور نمی‌کرد با داشتن یک ارتش هفتصد هزار نفری مسلح به انواع تسلیحات، شکست بخورد و هم از این نظر که او تنها شاهی بود که چند دولت…

شیخ محسن کدیور، مظلومیت شریعتمداری و تاریخ‌سازی امریکایی!!

سید کاظم شریعتمداری

اخیراً عده‌ای از آخوندهای امریکایی که با سفارش سازمان‌های امنیتی امریکا، صهیونیسم، انگلیس و شیوخ مرتجع عرب و از محل اعتبارات آنها برای پژوهش‌های تاریخی علیه انقلاب اسلامی، امام خمینی و ملت ایران به پژوهش مشغول هستند، تاریخ‌سازی جدیدی را در دفاع از مظلومیت آیت‌الله سید کاظم شریعتمداری آغاز کردند که هر ساده‌لوحی می‌فهمد این…

چهل سال پیش در چنین روزی: 1 آبان ۱۳۵۸