کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی

دفترمطالعات و تدوین تاریخ ایران

یادداشت های سال ۱۳۶۳ آقای هاشمی رفسنجانی که با عنوان « به سوی سرنوشت » به جامعه کتابخوان کشور ارائه شده است در برگیرنده نکات حائز اهمیتی در خصوص سال های پر تنش دوران جنگ تحمیلی است. هجمه موشکی به نفتکش های حامل نفت ایران با هدف به صفر رساندن درآمدهای ارزی کشور، کلید خوردن پروژه هواپیماربایی به منظور فشار شدید بین المللی بر جمهوری اسلامی، بکارگیری گسترده رژیم بعث عراق از سلاح های شیمیایی در جنگ، حمله موشکی و هوایی به مناطق مسکونی شهرهای بزرگ و کوچک و … از جمله موضوعات قابل تأملی است که هاشمی در کتاب خاطرات خود بدان اشاره داشته است. در کنار این موضوعات  بکارگیری شیوه  های اختصار نویسی، مبهم نویسی و همچنین پر رنگ سازی نقش خویش و خود محوری در خاطرات  سبب شده دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران این اثر را مورد نقد و بررسی قرار دهد که در این نوشتار پیرامون آن به داد سخن پرداخته شده است.

نسخه کامل PDF