جریان‌شناسی انجمن حجتیه

روحانیان در جامعه ایران، به ویژه از هنگام تحریم استعمال توتون و تنباکو، نقش و جایگاه ارزنده ای داشته اند. آنان همواره تلاش کرده اند تا در برابر حکومت های ستمگر و نفوذ استعمار بایستند و مانع اجرای اهداف شوم و غارتگرانه بیگانگان شوند.از این رو، استعمارگران نیز بیکار ننشسته و برای اینکه جلوی روحانیان…

tristique commodo sed neque. eget ut odio Praesent Donec libero ut