ابوالفضل صدقی

روحانیان در جامعه ایران، به ویژه از هنگام تحریم استعمال توتون و تنباکو، نقش و جایگاه ارزنده ای داشته اند. آنان همواره تلاش کرده اند تا در برابر حکومت های ستمگر و نفوذ استعمار بایستند و مانع اجرای اهداف شوم و غارتگرانه بیگانگان شوند.از این رو، استعمارگران نیز بیکار ننشسته و برای اینکه جلوی روحانیان را بگیرند،‌ از راه دین وارد شدند. یکی از این راه ها، ‌فرقه سازی و تفرقه افکنی میان مسلمانان بوده و هست. انجمن حجتیه را نیز برخی ساخته دست استعمار می دانند و برخی دیگر، ‌آن را برآیند توطئه استعمار در آفرینش بهائیت دانسته اند. هنگامی که مردم ایران درگیر مبارزه با ظلم شاه بودند، اعضای این انجمن، وقتشان را صرف راهنمایی بهائیان میکردند و خودشان را از جریان انقلاب دور نگاه می داشتند. این مقاله در نظر دارد فعالیت های انجمن حجتیه را پیش و پس از انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار دهد و واکنش امام خمینی را در برابر این جریان بازگو کند.

نسخه کامل PDF
consequat. libero ut Lorem quis, et, facilisis efficitur. tempus lectus ut