دوران استقرار و تثبیت نظام جمهوری اسلامی

سیروس حاجی زاده

وحدت ملی از مقولات اساسی و حیاتی است که رمز بقا و پیروزی انقلاب اسلامی نیز می باشد. امام خمینی(ره) رهبر فرهیخته انقلاب اسلامی برای عبور جامعه بحران زده بعد از انقلاب اسلامی بارها گفتمان وحدت را رمز پیروزی قلمداد می نمودند و قشرهای مختلف جامعه را به آن دعوت می‌کردند. این گفتمان از ناحیه دشمنان انقلاب اسلامی بارها به چالش کشیده شد. نویسنده در این مقاله چالش های گفتمان وحدت را در چهار دوره از عمر جمهوری اسلامی ایران نقد و ارزیابی نموده است که اهمیت این گفتمان را در تثبیت و تداوم نظام جمهوری اسلامی نشان می دهد.

نسخه کامل PDF
sed consectetur sem, Praesent id tempus