بررسی جایگاه، پیشینه و دامنه امور حسبه در شکل‌گیری فقه سیاسی

در حوزه مطالعات «سیاست تطبیقی» که امروزه یکی از گرایش های مهم تاریخ اندیشه ها و نظام های سیاسی می باشد، تطبیق نظام های سیاسی و مبانی تئوریک الگوهای حکومتی جایگاه ویژه ای دارد. نظام جمهوری اسلامی ایران که از دستاوردهای جدید نظام های سیاسی در دوران معاصر می باشد، حاصل تأملات سیاسی فقهای شیعه…

felis dictum Lorem libero ut ipsum luctus leo. eleifend