مفهوم تاریخ و فایده‌مندی آن از منظر شهید مطهری

نگاه به تاریخ به عنوان یک علم و تاریخ به ماهو تاریخ، از جمله مباحث مهم و قابل توجه در میان اندیشمندان و متفکران بوده است. در این میان آرا و نظرات مختلفی پیرامون تاریخ، از سوی اندیشمندان خارجی و داخلی مطرح شده است که هریک قابل بحث و بررسی هستند. شهید مرتضی مطهری؛ اندیشمند…

libero. sit odio felis dolor Phasellus fringilla