محمدجواد اردلان

نگاه به تاریخ به عنوان یک علم و تاریخ به ماهو تاریخ، از جمله مباحث مهم و قابل توجه در میان اندیشمندان و متفکران بوده است. در این میان آرا و نظرات مختلفی پیرامون تاریخ، از سوی اندیشمندان خارجی و داخلی مطرح شده است که هریک قابل بحث و بررسی هستند. شهید مرتضی مطهری؛ اندیشمند معاصر نیز دیدگاه های منحصر بفردی را درباره علم تاریخ و تاریخ ماهوی، مطرح نموده اند، از این رو در این مقاله نویسنده به دنبال آن است که با تتبع در آثار شهید مطهری، مفهوم تاریخ و بخشی از دیدگاه های فلسفی ایشان در این زمینه را استخراج و تبیین نماید.

نسخه کامل PDF
odio leo at libero. diam venenatis dolor Curabitur commodo sit elementum