واحد اسناد بنیاد تاریخ پژوهی ایران معاصر

دوازدهم اردیبهشت مصادف با شهادت متفکر وحدت و همبستگی و حکیم تفکر توحیدی؛ شهید مرتضی مطهری است. به همین مناسبت و پاس تجلیل از یاد این حکیم فرزانه، بخشی از نوشته های منتشر نشده شان در زندان موقت شهربانی، در پانزده خرداد ۱۳۴۲ را که در دفتر یادبود تنی چند از علمایی که در جریان بازداشت های وسیع آن دوران دستگیر و هم بند آن شهید شدند، تقدیم خوانندگان می گردد. اسناد مذکور نشان دهنده عمق آگاهی و بیداری شهید مطهری از ماهیت نهضت امام خمینی و ارزش وحدت و همبستگی روحانیت و ملت در این نهضت است.

نسخه کامل PDF
sed efficitur. id, ut luctus ultricies leo. Lorem suscipit nunc leo id