غفلت غربی و بیداری اسلامی

دگرگونی های منطقه ای و جهانی، پس از انقلاب اسلامی، دگرگونی های بنیادی است. در رأس این دگرگونی ها، بیداری اسلامی و تردید در کارآمدی مدرنیته برای حل معضلات بشری قرار دارد. الگوی انقلاب اسلامی در ایجاد جنبش‌های اجتماعی، اکنون مهم‌ترین چالش غرب گرایی در جهان پساغرب‌گرایی است. بی تردید در آینده، نوسازی جهان به…

امام خمینی، انقلاب اسلامی و شالوده شکنی سیطره ی گفتمان های رسمی در حوزه سیاست (3)

گفتمان های رسمی در حوزه سیاست را دیدگاه های حاکم بر سامان سیاسی و نظام اجتماعی در حدود سیصد سال اخیر تعریف می کنند و سیطره این گفتمان ها را سیطره «مدرنیته»، «مدرنیسم» و «مدرنیزاسیون» می دانند. فلسفه سیاسی و علم سیاست جدید، هر قرائت یا روایت دیگری غیر از روایت ها یا قرائت های…

leo id in venenatis, ut venenatis facilisis diam neque. lectus ut