دو حرکت متعارض در جهان کنونی (جستارهایی برای نوسازی جهان در عصر پسا غرب‌گرایی)

مصطفی امه‌طلب

دگرگونی های منطقه ای و جهانی، پس از انقلاب اسلامی، دگرگونی های بنیادی است. در رأس این دگرگونی ها، بیداری اسلامی و تردید در کارآمدی مدرنیته برای حل معضلات بشری قرار دارد. الگوی انقلاب اسلامی در ایجاد جنبش‌های اجتماعی، اکنون مهم‌ترین چالش غرب گرایی در جهان پساغرب‌گرایی است. بی تردید در آینده، نوسازی جهان به الگوهای جدیدی نیاز دارد که در آن عقلانیت، عدالت و معنویت مهم‌ترین ارکان خواهند بود. در این مقاله نویسنده تلاش کرده است آثار بیداری اسلامی را در باز تعریف جهان پساسکولار و پساغرب‌گرایی نشان دهد.

نسخه کامل PDF
in ut adipiscing ipsum vulputate, ut Lorem Praesent ante. dolor.