عزاداری امام حسین در دوره پهلوی اول

یکی از دوران های تاریک تاریخ ایران زمین، دوره سلطنت پهلوی اول و دوم می باشد که ایران وضعیتی نیمه مستعمره داشت. در این دوران به لحاظ فرهنگی، ایران در بدترین وضعیت خود به سر می برد و تلاش می شد میراث های فرهنگی ایران نابود شود و فرهنگ غرب جایگزین آن گردد. یکی از…

libero. Praesent non neque. ipsum tempus mi, massa Donec