انقلاب اسلامی، شبه روشنفکران سکولار و جامعه ی مدنی درجه دوم

اجملاً گفته می شود که جامعه مدنی درجه دوم اولین و آخرین پروژه ای است که شبه روشنفکران سکولار از حدود یکصد سال پیش، آن را تنها راه رسیدن به تجدد و ترقی قلمداد کرده اند. این پروژه زاییده غیرقابل نقد بودن ایدئولوژی توسعه و جامعه مدنی غربی بوده و لاجرم در این سوی جهان…

چهل سال پیش در چنین روزی: 2 آبان ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: ۱8 مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱۸ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۱۸ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۱۸ مهر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: ۱6 مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱۶ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۱۶ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۱۶ مهر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: 7 مهر ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۷ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۷ مهر ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۷ مهر ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: ۱6 مرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱6 مرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۱۶ مرداد ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۱۶ مرداد ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی ۱۶ مرداد ۱۳۵۸ پیام امام خمینی برای تعیین جمعه آخرماه رمضان به عنوان روز قدس امام خمینی امروز طی پیامی آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را به عنوان روز قدس تعیین کردند. در این پیام آمده است: «بسم الله…

چهل سال پیش در چنین روزی: 2 مرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات 2 مرداد ۱۳۵۸

تصویر روزنامه اطلاعات ۲ مرداد ۱۳۵۸ تصویر روزنامه کیهان ۲ مرداد ۱۳۵۸ تصویر روزنامه جمهوری اسلامی  2 مرداد ۱۳۵۸ مصاحبه وزیر امورخارجه با مجله انگلیسی زبان هفته ایران پیرامون روابط ایران و آمریکا دکتر ابراهیم یزدی، وزیر امورخارجه، امروز در یک مصاحبه با خبرنگار مجله انگلیسی زبان هفته ایران درباره روابط میان ایران و آمریکا…

vel, mi, libero. libero dolor. et, efficitur.