توطئه انحلال مجلس خبرگان توسط غربگرایان

پس از پیروزی انقلاب اسلامی توطئه هایی برای سرنگونی و یا انحراف آن از مسیر اصلی انجام گرفت. این دسیسه ها به دست بیگانگان و یا توسط دست نشاندگان آنها در ایران صورت پذیرفت. یکی از این توطئه ها، توطئه انحلال مجلس خبرگان قانون اساسی بود. سرسپردگان امریکا گمان می کردند می توانند به آسانی…

تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه های پیدایش جریان آقای منتظری (12

طبق پیش بینی امام خمینی(ره)، در نظام جمهوری اسلامی سنگین ترین و شکننده ترین ضربه از جانب کسانی بر پیکر اسلام و انقلاب اسلامی زده شد که فاقد فهم و شعور و خرد بودند، افردی چون شیخ علی تهرانی که نداشتن عقل و خرد او را به پلیدی کشاند. جریان آقای منتظری نیز شامل این…

بوران توطئه در نخستین سال پیروزی انقلاب

انقلاب اسلامی

تقابل گروه‌های غرب‌گرا با تشکیل نظام جمهوری اسلامی و مواضع امام

امام خمینی

با پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی، گروه‌های غرب‌گرا همراه با برپایی شورش‌های مسلحانه و کشتار مردم کشور و نیز شورش‌های اجتماعی و برپایی کودتا و تهاجم تبلیغی و طرح نظام‌های جانشین و در نهایت اعلام قیام مسلحانه، به تقابل با تشکیل نظام جمهوری اسلامی و اسلامی شدن قوانین در مراحل تدریجی آن پرداختند….

چهل سال پیش در چنین روزی: 6 آبان ۱۳۵۸

چهل سال پیش در چنین روزی: ۱7 شهریور ۱۳۵۸

دعوت رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی از احمد مفتی زاده برای حضور در جلسات این مجلس آیت الله حسینعلی منتظری، رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی، در تلگرامی از احمد مفتی زاده دعوت کرد برای تشریح نظرات خود در باب قانون اساسی در مجلس خبرگان قانون اساسی حضور یابد (جم ۱۸/۶، ص۲) صدور حکم غیابی اعدام…

vulputate, Nullam elit. tempus libero. consequat. quis, amet,