جبهه اسلامی خوزستان جستارهایی پیرامون مبارزات گروه شهید عبدالحسین سبحانی

طرح حکومت اسلامی از سوی امام خمینی، گروه های مذهبی مخالف رژیم را به تکاپو واداشت. برخی از افراد مذهبی در گوشه و کنار کشور، اسلحه به دست گرفته و به مبارزه مسلحانه روی آوردند، هر چند ساواک تلاش می کرد تا جلوی این گروه را بگیرد اما ایمان مردم ایران نیرومندتر از آن بود…

nec Praesent vel, ut ut dolor odio massa consectetur libero. justo ipsum