با کاوشگران تاریخ و دانشوران معرفت

در این بخش، به پرسش ها و نظرات خوانندگان و پژوهشگران در حوزه تاریخ و اندیشه سیاسی معاصر پاسخ داده شده است. پرسش ها و نظرات این نوشتار پیرامون انتشار کتاب خاطرات حسینعلی منتظری به نام او و از سوی شبکه حاکم بر بیت وی، نادرست بودن بسیاری از روایت ها و تحلیل های صادق…

تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه‌های پیدایش جریان آقای منتظری(8)

تحریف واقعیت های تاریخی و وارونه نشان دادن رویدادها و جریان های گذشته، از شگردهای شناخته شده افراد و گروه هایی است که راهشان از مردم جداست و به علت خودبینی و کیش شخصیت و یا به علل دیگر نمی توانند راستی و درستی را برتابند و از این رو با دروغ پردازی و تحریف…

mattis dictum adipiscing ut Lorem elit. Aliquam