امام خمینی، انقلاب اسلامی و شالوده مشکنی سیطره گفتمان های رسمی در حوزه سیاست (8)

تجدد در ایران از دیرباز با اندیشه غرب‌گرایی و تقلید همراه بود و با چنین برداشتی بود که به جنگ فرهنگ و هویت ملی ایران آمد. این مفهوم بیش از آنکه به معنای رهایی از فقر، عقب ماندگی، آزادی، قانون گرایی، توسعه و پیشرفت باشد به معنی رهایی از اندیشه های مذهبی، اخلاق و هویت…

امام خمینی، انقلاب اسلامی و شالوده شکنی سیطره گفتمان های رسمی در حوزه سیاست (7)

در این مقاله نویسنده به زعم خود به جوهره اصلی انقلاب اسلامی که همانا آرمان حکومت دینی است می پردازد. در این مقاله بر این موضوع تأکید شده است که امام با طرح انقلاب اسلامی نه تنها سلطه نظام فکری حاکم بر جامعه را در ذهن ایرانیان در هم شکست و به رهایی آنها کمک…

مطالعه‌ آسیب‌شناسانه‌ سیاست‌های دولت سازندگی

در مقاله‌ پیش رو، نگارنده تلاش می‌کند تا راهبردها و عملکردهای دولت سازندگی (۷۶-۱۳۶۸) را در سه عرصه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در قالب عناوین و محورهای مشخصی، دسته‌بندی و تفکیک کند و آنگاه درباره هر یک، توضیحات مختصری را ارایه کند. آسیب‌های قلمرو سیاسی مشتمل است بر «نخبه‌گرایی محض و گسستگی از توده‌های مردم»،…

massa dictum consequat. commodo tristique elit.