قیام فراموش‌شده

فریادگران 17 خرداد 54 -1

جستارهایی پیرامون قیام ۱۷خرداد سال ۱۳۵۴ فیضیه وقتی طرح حکومت اسلامی امام در سال ۱۳۴۸ در قالب یک نظریه منسجم و بدیل نظام پادشاهی مطرح شد، روحانیان مبارز حوزه‌های اسلامی نیز بیش از گذشته ایده و انگیزه براندازی را جدی گرفتند. حمله به شخص شاه در اعلامیه‌ها و تظاهرات روحانیان و طلاب- به رغم خفقان…

قیام فراموش‌شده

مدرسه فیضیه قم

جستارهایی پیرامون قیام ۱۷خرداد سال ۱۳۵۴ فیضیه وقتی طرح حکومت اسلامی امام در سال ۱۳۴۸ در قالب یک نظریه منسجم و بدیل نظام پادشاهی مطرح شد، روحانیان مبارز حوزه‌های اسلامی نیز بیش از گذشته ایده و انگیزه براندازی را جدی گرفتند. حمله به شخص شاه در اعلامیه‌ها و تظاهرات روحانیان و طلاب- به رغم خفقان…

قیام فرامو ش شده

قیام فرامو ش شده« جستارهایى پیرامون قیام ۱۷ خرداد سال ۱۳۵۴ فیضیه » دکتر سید حمید روحانی اوضاع ایران در دهه ۵۰ وقتى طرح حکومت اسلامى امام در سال ۱۳۴۸ در قالب یک نظریه منسجم و بدیل نظام پادشاهى مطرح شد، روحانیان مبارز حوزه های اسلامی نیز بیش از گذشته ایده و انگیزه براندازی را جدی گرفتند….

pulvinar nunc id luctus Praesent leo risus commodo sit adipiscing Nullam venenatis