دانشگاه تبریز در نهضت امام خمینی (س)

جنبش دانشجویی در ایران قصه ای دراز دارد. پرفراز و نشیب است و فراوان مورد سوء استفاده قرار گرفته است. متأسفانه در سال های اخیر نیز بواسطه پاره ای اغراض، نسبت به جنبش دانشجویی دیدگاه های متفاوتی ارائه شد که موجب گردید خواسته های این حرکت مترقی در برابر آرمان های اصیل انقلاب اسلامی قرار…

leo. porta. Aliquam Donec Phasellus quis, mi, ut id,