منابع قدرت نرم سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران

پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس جمهوری اسلامی در ایران و توان شگفت انگیز این نظام نوپا در برخورد با چالش های عظیم ملی، منطقه‌ای و بین المللی همچون کودتاهای گوناگون، شورشهای محلی و منطقه ای، تحریم های اقتصادی، تجاوزات نظامی (عملیات طبس،جنگ تحمیلیو… در طول سه دهه،به جای تضعیف این نظام نوپا،روزبه روز بر ارتقای…

Donec ipsum risus et, nunc consectetur Aenean