دکتر منوچهر محمدی

پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس جمهوری اسلامی در ایران و توان شگفت انگیز این نظام نوپا در برخورد با چالش های عظیم ملی، منطقه‌ای و بین المللی همچون کودتاهای گوناگون، شورشهای محلی و منطقه ای، تحریم های اقتصادی، تجاوزات نظامی (عملیات طبس،جنگ تحمیلیو… در طول سه دهه،به جای تضعیف این نظام نوپا،روزبه روز بر ارتقای جایگاه جهانی آن افزوده و امروز علیرغم همه فشارها به عنوان قدرت برتر منطقه ای توسط دوست و دشمن شناسایی شده است. منابع قدرت نه در افزایش توانمندی های سخت افزاری بلکه در وجود قدرتی جدید تحت عنوان قدرت نرم که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی معنا و مفهوم جدیدی یافته و از نظر تأثیرگذاری جایگاه برتری نسبت به قدرت های سخت پیدا کرده است. امروزه از این قدرت تحت عنوان سرمایه اجتماعی در حوزه جامعه شناسی بحث می شود که در این مقاله بدان اشاره  خواهد شد. 

نسخه کامل PDF
ipsum id consectetur risus fringilla ut ut justo ultricies pulvinar