دیوار حائل و نکته ای از این پرونده

به دنبال وقوع انتفاضه الاقصی، تعداد زیادی از فلسطینیان در دوطرف مرز جداکننده اراضی اشغالی، درگیر مبارزه ای شدند تا سرزمین خود را از اشغال رها سازند و بعدها ساکنان قسمت شرقی یا همان فلسطینیان کرانه باختری با گذر از خط سبز به محل تمرکز یهودیان وارد شده و با انجام عملیات های متعدد، امنیت…

Aliquam leo dolor odio tempus amet, sit