علیرضا رضوی

به دنبال وقوع انتفاضه الاقصی، تعداد زیادی از فلسطینیان در دوطرف مرز جداکننده اراضی اشغالی، درگیر مبارزه ای شدند تا سرزمین خود را از اشغال رها سازند و بعدها ساکنان قسمت شرقی یا همان فلسطینیان کرانه باختری با گذر از خط سبز به محل تمرکز یهودیان وارد شده و با انجام عملیات های متعدد، امنیت اراضی اشغال شده سال ۱۹۴۸ را بر هم زدند.

این عملیات ها در حدی بود که دیگر نه سیستم امنیتی و نه سیستم نظامی توان مهار آن را نداشت و صهیونیست ها به جای حل ریشه ای این ناامنی، تصمیمی اتخاذ کردند که در نهایت به احداث دیوار حائل منجر شد. مهم ترین دستاورد این کار برای اسرائیل، برملا شدن چهره ناخوشایند و نژاد پرست صهیونیسم در صحنه جهانی بوده است. نویسنده در این مقاله ابتدا به تبیین چگونگی احداث دیوار حائل در فلسطین و نتایج خفت بار این تصمیم سازی برای رژیم صهیونیستی پرداخته است.

نسخه کامل PDF
ipsum facilisis Praesent sed id, nec risus.