انقلاب اسلامی برای ایران چه کرد؟(2)

همان طور که در مقاله منتشر شده در شماره قبل گفته شد، پرسش از عملکرد انقلاب اسلامی، پرسش از نحوه نگاه دین به حوزه عمومی بوده و یک پرسش بنیادین می باشد. روش این پژوهش در پاسخ به این پرسش، روشی تطبیقی است. برای دستیابی به پاسخ های منطقی و مناسب به این پرسش، دستاوردهای…

Aenean at id, ut mattis neque. risus tristique commodo in