تغییر ارباب و تشکیل « لژ بزرگ ایران»

فراماسون

مجموعه فراماسونری، تشکیلاتی بوده است شامل افراد نخبه کشورهای مختلف که در خدمت سیاست‌های انگلیس و در واقع در خدمت یهودی‌های ثروتمند حاکم بر انگلیس و اروپا، عمل می‌‌کرده است. در جنگ جهانی اول و دوم قرار بوده است که با محو دشمنان قدیمی یهودی‌ها- روسیه تزاری و عثمانی مسلمان و توده‌های مردم آسیا و…

دولت خراصون

فراماسون ها در درازای سده گذشته با شعار «از فرق سر تا نوک انگشت پا باید فرنگی شویم تا ایران به توسعه و ترقی دست یابد» تلاش کردند ایران را به گنداب ذلت، رذالت، وابستگی و سیاهی و تباهی بکشانند. منظور از فرنگی شدن یعنی سقوط اخلاقی، ذلت پذیری، زبونی پشت کردن به ارزشهای انسانی،…

dolor efficitur. vulputate, Aenean amet, adipiscing mi, felis Donec libero. risus. risus