تأملاتی پیرامون غرب شناسی انتقادی عالمان شیعه

غرب جدید در سه مرحله متوالی و هر بار با چهره‌ای متفاوت وارد ایران شده‌است: در مرحله نخست، از اولین عصرصفویه تا ابتدای قاجار و یا چهره تبلیغی ـ مسیحی، در مرحله دوم، از ابتدای قاجار تا آستانه نهضت مشروطه و با چهره سیاسی، نظامی و اقتصادی، و در نهایت در مرحله سوم، از آستانه…

eget ut Aliquam leo leo. tempus