تأملاتی نظری و تاریخی در علل و انگیزه های پیدایش جریان آقای منتظری (4)

عده ای بر این باورند که از مأموریت های سامان یافته جریان های فراماسونری و شبه روشنفکری در تاریخ تحولات دوران معاصر ایران، رویارویی جدی و برنامه ریزی شده با آموزه های دینی، فرهنگ اسلامی و پیشوایان و مراجع مسلمان بوده و می باشد. برای اثبات این اعتقاد، از مهم ترین نوشته های این جریان…

تندیس درایت و تعهد (یادی از شهید آیت الله قدوسی)

تاریخ انقلاب اسلامی یادآور رادمردی های شخصیت هایی است که قهرمانان نبرد نور با ظلمت بودند. از آن میان چهره مبارزی نستوه در قامت عالمی فرهیخته و زاهدی وارسته، درخششی دیگر دارد. در این مقاله به گوشه هایی از فعالیت ها و مبارزات شهید آیت الله قدوسی در دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و…

elementum dapibus Curabitur id, ut libero. Sed non amet, Praesent