پروژه خاطرات و قرائت های استبدادی ار تاریخ انقلاب اسلامی

دکتر سید حمید روحانی

عده ای بر این باورند که از مأموریت های سامان یافته جریان های فراماسونری و شبه روشنفکری در تاریخ تحولات دوران معاصر ایران، رویارویی جدی و برنامه ریزی شده با آموزه های دینی، فرهنگ اسلامی و پیشوایان و مراجع مسلمان بوده و می باشد. برای اثبات این اعتقاد، از مهم ترین نوشته های این جریان و معروف ترین چهره های آنها مانند آخوند زاده، عبدالرحیم طالبوف، میرزا ملکم خان ناظم الدوله، میرزا آقاخان کرمانی، احمد کسروی و … دلایلی آورده می شود که غیرقابل انکار است.

آنها تمام نیرو و توان خود را در راه در هم شکستن اساس مرجعیت و روحانیت و آموزش های دینی به کار گرفته و در رسیدن به این اهداف از هیچ تهمت و افترا، نیرنگ و دروغ پردازی خودداری نکردند. اما این جریان همچنان ادامه یافت و می توان نمونه آن را در کتاب خاطرات منسوب به حسینعلی منتظری مشاهده کرد. از این رو تنظیم سوالات، کنار هم قرار گرفتن آنها و شیوه پاسخ گویی در این کتاب، همگی نشان دهنده نوعی ادبیات تخریبی علیه چهره های روحانی عالی قدری چون آیت الله بروجردی، امام خمینی و … است. در این مقاله نویسنده به دنبال آن است تا با بیان نمونه های دیگری از قرائت های استبدادی پروژه خاطرات حسینعلی منتظری، ویژگی های این نمونه از ادبیات تخریبی را عیان سازد.

نسخه کامل PDF
mattis odio accumsan libero. sed leo. id elit.